Etkinlikler

B2B (Business to Business) toplantı: Kurumlar arası işbirliği toplantısı

B2C (Business to Customer) toplantı: Kurumla kullanıcı arası işbirliği toplantısı

Eğitim: Konuyla ilgili eğitimler

Workshop (atölye çalışmaları): Konuyla ilgili atölye çalışmalar

Oyunlar: Konuyla ilgili oyunlar

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Search