Sempozyum Programı

  09.00 - 09.30 
  Kayıt İşlemleri
  09.30 - 10.30
  Açılış Konuşmaları 
  10.30 - 11.00
  Sergi Açılışı
   
  11.00 - 12.40   
  1. Oturum: Proses Güvenliği Mevzuatı ve Yönetim Sistemleri 
  Oturum Başkanı : Prof.Dr.Suna BALCI
   
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması Yönetmeliğinde Değişiklikler
Dr. Serhat EKİNCİ - T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 •  
Tehlikeli Kimyasalların Karayolu Taşımacılığında ADR Uygulamaları
Temsilci - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 •  
Konsept Ve Detay Tasarım Aşamalarında Proses Güvenliği Sağlama,
Tasarımda Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yöntemleri
Özlem ANDAÇ - Tekfen Mühendislik
 •  
Proses Güvenliği Yönetim Sistemi
Abdullah ANAR – Anar Eğitim ve Danışmanlık
   
  12.40 - 13.25
   Yemek Arası
   
  13.25 - 15.15
  2. Oturum: Proses Güvenliği Yönetimi Unsurları
  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Metin GÜRÜ
   
 •  
Güvenlik Raporu İncelemeleri Üzerine Değerlendirme
Dr. Abdurrahman AKMAN - T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 •  
Değişimin Yönetiminde HAZOP – LOPA Yaklaşımı İle
Güvenlik Enstrümanlı Sistem Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Suna BALCI - Gazi Üniversitesi
 •  
Atmosferik Depolama Tanklarında Risk Tabanlı Bakım
Onur Andaç KARA - Ada Kalite Danışmanlık
 •  
Makina Bakım Çalışmalarında Bölgesel Kilitleme,
Etiketleme İşlemleri İçin Prototip Otomasyon Çalışması
Semih ÖNGİR, Egemen Cumhur KALELİ, Gizem ŞENOL - Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.
 •  
Proses Tehlike Analizinde Yeni Yaklaşımlar - Dinamik HAZOP
Svetlana ANAR - Anar Eğitim ve Danışmanlık
   
  15.15 - 15.30
  Ara
   
  15.30 - 16.30
  3. Oturum: Güvenlik Enstrümanlı Sistem Yaşam Çevriminde Paydaşlık Kurgusu
  Oturum Başkanı: Prof.Dr.Zümriye AKSU
   
 •  
IEC 61511-2016 Uyarınca Güvenlik Enstrümanlı Sistem ( SIS) Konsept ve Detay Tasarım Aşamaları
Ekin KAYA - Tekfen Mühendislik
 •  
Teknoloji sağlayıcı firmaların IEC 61511-2016 Uyarınca
Farklı Sözleşme Yapılarında Üstlenmeleri Gereken Sorumluluklar
Ercan ÖRMEN - Honeywell
 •  
Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerin İşletme ve Bakım/Onarım Süreçlerinin
SIS Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi ve IEC61511-2016 Uyarınca Operatöre Düşen Sorumluluklar
Sinan AYKUT - Akkim
 
 
  16.30 - 16.45
 
 Ara
 
 
  16.45 - 18.05
 
 4. Oturum: Kimya Sanayinde Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve Endüstri 4.0
 
 Oturum Başkanı : Prof.Dr. Murat İsmet EROL
 
 
 •  
Proses Güvenliğinin Deprem / Yıldırım Erken Uyarı veya
Yıldırım Engelleme Sistemi Gibi Yeni Teknolojileri Kullanılarak Sağlanması
Ömer Tarhan DIVARCI - 4 S Elektrik Elektronik Telekomünikasyon İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti.
 •  
Basınç Güvenliği - Emniyet Vanası & Patlama Diski Kombinasyonu
Filiz AYDIN - Pulse Mühendislik
 •  
Endüstri 4.0 ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geleceği
Ali TURAN - Etki İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Kalite Ticaret Ltd. Şti.
 •  
Endüstri 4.0 Uygulamaları Mevcut Durumu ve Kimya Mühendisliğindeki Yeri
Dilara SERT, Dr.Zeynep YILMAZER HİTİT, Doç.Dr.Suna ERTUNÇ - Ankara Üniversitesi
  
09.30 - 10:50
5. Oturum: Patlama, Yangın ve Yayılım Sebepleri ile Korunma Önlemleri
  Oturum Başkanı : Prof.Dr.Bülent AKAY
   
 •  
Endüstriyel Yangınlardan Korunma Yöntemleri
Celal TOPRAKÇI - CLT Danışmanlık
 •  
Patlayıcı ve Yüksek Patlayıcı Maddelerin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Patlama Etkileri
Nilgün EKERMEN - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 •  
Yangın ve Yangın Söndürme Sistemleri
Murat ERCAN - Roketsan A.Ş.
 •  
Kimya Tesislerinde Toz Patlamasından Korunma
Andrea VINCENZI - REMBE
   
  10.50 - 11.05 
   Ara
   
  11.05 - 12.25
 
6. Oturum:Patlayıcı Üretim Tesislerinde Proses Güvenliği,
Patlayıcıların Taşınması, Depolanması ve Bertarafı
 
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Aslı AKAY
 
 
 •  
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında  Patlayıcı/Parlayıcı Madde Atıklarının Bertarafı
Tuba DEVİREN - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 •  
Patlayıcı Tasarım ve Proses Geliştirme Süreci
İlker KÜTÜK, Emre ERDEM - Roketsan A.Ş. 
 •  
Statik Elektrik ve Patlayıcılarda Sebep Olduğu Kazalar
Dilek DURAK - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 •  
Patlayıcı Tesislerinde Patlamadan Korunma Doküman (PKD) Uygulaması
Süleyman POLAT - TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
 
 
   12.25-13.10
 
 Yemek Arası
 
 
  13.10 - 15.00
 
 7. Oturum: Kimyasalların Yönetimi, İyi ve Kötü Saha Uygulamaları
 
Oturum Başkanı : Prof.Dr.Ali KARADUMAN
   
 •  
Kimyasalların Güvenli Kullanımına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Çalışmalar
Dilek ERKAN - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 •  
360º Kimyasal Yönetimi
Ömer DEĞİRMENCİ, Özüm AKIN, Gizem ŞENOL - Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.
 •  
Tehlikeli Kimyasalların Yönetiminde Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinin Rolü
Prof.Dr.Aslı AKAY - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Prof.Dr.Bülent AKAY - Ankara Üniversitesi
 •  
Bazı Toksik Kimyasal Maddelerin Döküntü Senaryolarında Oluşabilecek
Gaz / Buhar Bulutu Yayılımlarının Modelleme Sonuçları
Dr.Tahsin Aykan KEPEKLİ - Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 •  
Örnek Bir Etkilenim Kurgusu; Çamaşırda Kalan Artık Deterjan Maddesinin
Ciltten Emilim Yoluyla İnsan Vücuduna Taşınması
Mustafa Cüneyt GEZEN - Üsküdar Üniversitesi
   
  15.00 - 15.15
 
Ara
   
  15.15 - 17:30
 
PANEL
Güvenli Tesis Tasarımı İçin Üniversite, Bakanlık, İşveren ve Tasarımcıya Düşen Roller
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Search